HRV - Heart Rate Variability (Stress - mätning)

Sömnproblem, högt blodtryck, oro, ångest ökar

Allt flera upplever stress och obalans i vardagens utmaningar. Det kan leda till kraftigt försämrad återhämtning & prestationsförmåga för individer i företag/organisation. Sömnproblem, högt blodtryck, oro, ångest kan dessutom skapa försämrad livsglädje och hälsa.

Många klienter har svårt att känna när andningstekniken blir effektiv. Andningsträning kan upplevas som abstrakt. HRV Träningen bygger på att ge individen ett enkelt, mätbart och effektivt sätt att hantera stress och skapa bättre tillstånd i vardagens utmaningar i företag och organisation. Genom en sensor i örat ser individen direkta resultat i dator eller mobil. Både individ och grupp får utbildning, träningsprogram och mätbara resultat över tid. Resultaten kan bli bättre, lugn, sömn, blodtryck, prestation och återhämtningsförmåga.

HRV Träning kan sänka blodtrycket
Genom andning och mentalt fokus kan du påverka ditt autonoma nervsystem och lära dig påverka balansen i systemet med hjälp av andning och fokus. Blodtryckets rytm styrs via den förlängda märgen av det autonoma nervsystemet, och genom att lära sig aktivera den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet kan blodtrycket sänkas. Med HRV Träning och biofeedback kan blodtrycket följa andningstakten och genom att öka det parasympatiska påslaget sjunka.


 
loading...