Praktiska övningar i verkstaden hos Västerås diamantborrning

Kurs i Lyftteknik på lagret hos ITAB. Här får deltagarna träna in olika sätt att lyfta mer ekonomiskt, och för att förebygga belastningsskador

ERGONOMI, FÖRFLYTTNINGSTEKNIK OCH FÖREMÅLSHANTERING

Vår utbildning i ergonomi, förflyttningsteknik och/eller föremålshantering inriktad mot personal inom alla
typer av verksamheter.

En vanliga orsak till sjukskrivning är besvär i rygg, nacke och axlar. Alla tjänar på att motverka uppkomsten av dessa skador. Vår diplomerade ergonomiinstruktör erbjuder en matnyttig utbildning i ergonomi & förflyttningsteknik eller föremålshantering

UTBILDNINGENS MÅL ÄR ATT DU SKA FÅ KUNSKAP OM
• Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
• Hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas
• Hur kroppen reagerar vid lyft och förflyttning
• Grundprinciperna för arbetsmiljörätt

TEORI VARVAS MED PRAKTISKA ÖVNINGAR
Utbildningens innehåll och längd skräddarsys
utifrån önskemål och behov.
(AFS2012:2)
 

 Teori och genomgång i Grundprinciper för rätt arbetsställningar inför praktiska övningar med personalen på Ekokul på hjul som är privata Dagbarnvårdare.

 Teori gällande arbetsmiljörätt hos Sibelco Nordic AB.

Vi tänker alltid utifrån ett helhetsperspektiv, och kan även erbjuda andra tjänster som motverkar ohälsa. Kontakta oss på info@ergonomicenter för mer information!