Helhetshälsa är ett begrepp som ofta används men som kan vara svårt att uppnå. Vi har hjälpt företag och privatpersoner med att optimera hälsan sedan 2003.

Vi behöver ibland se saker ur ett större perspektiv för att hitta grundorsaker som hämmar vår rörelseapparat och varför vi inte mår bra. Stress, osund kost, för lite motion, felaktiga arbetsställningar är många gånger - faktorer  som orsakar problem på sikt. Vi hjälper dig genom ett första konsultations-samtal att ta reda på ditt nuläge och hur vi ska få dig i balans igen. Att investera i sin hälsa minskar inte bara sjukdom utan ger även en bättre livsKvalité och ett gladare liv.


Kostrådgivning - Kurser i Ergonomi - Behandlingar - HRV - Rådgivning - Träningsprogram är några verktyg som vi använder för att optimera din hälsa.


Varmt välkomna!

Nyhet!

ErgonomiCenter inleder samarbete med KMA Tjänst AB som vägleder och hjälper företag i deras arbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och detta genom att i ett nära samarbete skräddarsy en företagsanpassad ARBETSMILJÖHANDBOK. För mer info klicka på länken www.kmatjanst.se